Tag: chân tảng đá nhà thờ họ

Đá kê cột

Đá kê cột

Chân tảng1 Tháng Mười Một, 2018

Đá kê cột Đá kê cột hay còn gọi là chân tảng đá. Nhận chế tác, vận chuyển và lắp đặt các mẫu đá kê ...