Tag: Cây hương thờ thần linh

Cây hương đá

Cây hương đá

Bàn thờ thiên15 Tháng Mười, 2018

Cây hương đá Cây hương đá hay còn được gọi là bàn thờ thiên bằng đá thường được dùng để thờ cúng thần linh đặt ...