Mộ đá tròn

Mộ đá tròn có mẫu mã, hoa văn đa dạng, được sử dụng nhiều trong xây dựng mộ phần. Mẫu mộ tròn chế tác theo kích thước đẹp dựa trên thước lỗ ban.