Cuốn thư đá

Cuốn thư đá

Tắc môn đá đình chùa

Tắc môn đá đình chùa

Cuốn thư đá20 Tháng Mười Hai, 2019

Tắc môn đá đình chùa hay còn có tên gọi khắc là cuốn thư, bình phong. Tắc môn là tên gọi ở một số vùng ...

Mẫu bình phong đá nhà thờ họ

Mẫu bình phong đá nhà thờ họ

Cuốn thư đá19 Tháng Mười Hai, 2019

Mẫu bình phong đá nhà thờ họ Bình phong đá hay còn gọi là cuốn thư đá, ở một số vùng còn gọi là tắc ...